LET OP
buitenvlooienmarkten draagt geen verantwoording voor het al dan niet doorgaan van een markt, evenals foutieve dan wel onvolledige opgave door de organisatie van een evenement.